Bezpečnost obráběcích strojů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
V této bakalářské práci je vypracován přehled legislativních požadavků a směrnic požado-vaných dle Evropského parlamentu a Rady v oblasti obráběcích strojů. Dále se práce zabývá harmonizovanými normami v oblasti bezpečnosti, jejich vysvětlení a zařazení do právních systémů. Následně je zde vypracován přehled bezpečnostních požadavků pro elektroerozivní hloubičku.
This thesis contains an overview of safety requirements and standards by the European Par-liament and Council in the field of machine tools. The second chapter concerns harmonisati-on standards in the area of safety, its explanation and integration into the legal system. Safe-ty requirements are shown on EDM system.
Description
Citation
BÖHM, J. Bezpečnost obráběcích strojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
prof. Ing. Zdeněk Kolíbal, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Pernikář, CSc. (místopředseda) Ing. Luboš Kotek, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Andrš, Ph.D. (člen) doc. Ing., Dipl.-Ing Michal Holub, Ph.D. (člen) Ing. Radim Blecha, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-20
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO