Testování a nabíjení akumulátorových článků

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem diplomové práce je návrh a konstrukce elektronického zařízení pro testování současně dostupných akumulátorů. Proto jsou zde detailně popsány různé metody nabíjení článků a jejich vhodné použití s ohledem na typ článků. Také připadně problémy vznikající při volbě nevhodné metody. Další částí je popis vlastností a principů funkce jednotlivých akumulátorů a jejich zatěžovací charakteristky, které je nutné znát pro volbu vhodného testovacího postupu. Klíčovou znalostí je také detekce ideálního momentu při nabíjení, kdy akumulátor již není schopen dalšího bezpečného nabíjení nebo vybíjení. Jelikož se metody detekce bodu ukončení nabíjení různí podle typu akumulátoru, je zde uveden jejich přehled. Stěžejní částí je však návrh testeru na základě zmíněných metod. Ten je rozděn na několik samostaných částí, které spolu komunikují. Řídící část inteligentního testeru staví na jednočipovém mikroprocesoru ATmega128, a proto je uvedena i část řídícího kódu. Poslední část diplomové práce je zaměřena na fyzickou konstrukci zařízení, rozdělení na samostatné celky z důvodu větší univerzálnosti celku a lepšího chlazení jednotlivých částí a logiku fungování celého testeru.
Direction of the master's thesis is design and construct electronic device for testing available accumulators. Than there are in detail subscribe some metods of charging cells and their right usage to select type of cells. Also eventually problems that can become if the choice is false. Next part contains description of principles as several type accumulator works and their loading characteristic witch are important know for choose the best testing way. The most important knowledge is detection of stop point charging when accumulators are charged and following charging can be dangerous. Because there are more methods to detect this point so in thesis are overwrite. The most important part is design of tester. That is mapped to more segments witch communicating together. Controller part of intelligent tester contains ATmega128 microcontroller so there is present a passage of program code. Last section of master's thesis describe a physical consruction and explain division for smaller parts and hole process of tester function.
Description
Citation
SRŠEŇ, J. Testování a nabíjení akumulátorových článků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
prof. Ing. Eva Gescheidtová, CSc. (předseda) doc. Ing. Ivo Lattenberg, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Lares, Ph.D. (člen) doc. Ing. Karol Molnár, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Sysel, Ph.D. (člen) Ing. Václav Pfeifer, Ph.D. (člen) Ing. Michal Skořepa, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-09
Defence
Jak jste řešil ovladač daného zařízení?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO