Výroba prototypového dílu pomocí technologie rapid prototyping

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce popisuje výrobu prototypového dílu kliky jízdního kola pomocí FDM metody Rapid Prototyping. Nejprve jsou stručně shrnuty metody výroby dílu pomocí různých metod Rapid Prototyping. V hlavní části je popsán postup výroby od počátečního návrhu až po konečný voskový model, který může být použit k výrobě kovového dílu. V závěru práce je krátké porovnání standardní technologie výroby dílu s metodou výroby pomocí Rapid Prototyping.
This thesis describes the production of a prototype component of the bicycle crank with FDM Rapid Prototyping method. Initially, production methods of this component, using different ways of Rapid Prototyping are summarized. The main part of the thesis focuses on the production process from the initial design to the final wax model, which can be used to manufacture metal components. The conclusion compares the component production using standard technology with the one using Rapid Prototyping.
Description
Citation
KŘUPKA, M. Výroba prototypového dílu pomocí technologie rapid prototyping [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Milan Horáček, CSc. (předseda) prof. Ing. Jaroslav Čech, CSc. (místopředseda) Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D. (člen) Ing. Ladislav Žák, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Bouška (člen)
Date of acceptance
2011-06-21
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO