Návrh univerzální kabeláže v psychiatrické léčebně

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Předmětem této bakalářské práce je návrh řešení rozvodů univerzální kabeláţe v nově zrekonstruované budově psychiatrické léčebny. Práce obsahuje analýzu současného stavu budovy a požadavků zadavatele. Popisuje teoretické poznatky a z nich vycházející technické řešení kabeláţního systému. Práce dále obsahuje technickou dokumentaci a kalkulaci nákladů na materiál.
The subject of this bachelor’s thesis is design of universal cabling system in psychiatric hospital. The thesis contains analysis of current state of a building and company requirements. The work describes technical solutions of cabling system based on theoretical information mentioned in the thesis. The thesis also includes technical documentation and calculation of material costs.
Description
Citation
SOMMER, M. Návrh univerzální kabeláže v psychiatrické léčebně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (člen) Ing. Petr Sedlák (člen)
Date of acceptance
2012-06-22
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO