Studium tření poddajných kontaktů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá studiem tření poddajných kontaktů a parametry je ovlivňující. První část této práce poskytuje analýzu aktuální problematiky tření a poddajných materiálů. V další části se nachází základní definice tření, poddajných materiálů a poddajných kontaktů spolu se samotnou studií aktuálních článků. Poslední část této práce je diskuze zabývající se všemi články a ovlivňujícími parametry, které z těchto článků vychází. Následována potenciálními výzkumnými směry.
This bachelor’s thesis deals with the study of the friction of compliant contacts and parameters affecting it. First section of this thesis provides analysis of current problematics with friction and compliant materials. In the next section basic definition of friction, compliant material and compliant contacts is provided with an actual study of up-to-date articles. Last section of this thesis is discussion dealing with all the articles and pointing out the influencing parameters. Followed by potential research pathways.
Description
Citation
VALA, M. Studium tření poddajných kontaktů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Lubomír Klimeš, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc. (člen) Ing. Radim Dundálek, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-16
Defence
Student prezentoval svou závěrečnou práci a odpověděl na otázky vedoucího i oponenta. Dále odpovídal na dotazy členů zkušební komise: Rozdíl statického a dynamického tření - částečně zodpovězeno Koeficient tření čokolády f=0,22. Znáte i jiné hodnoty? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO