Analýza vybraných ukazatelů společnosti DOPES s.r.o. pomocí časových řad

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou výkonosti společnosti DOPES s.r.o. pomocí časových řad. Cílem práce je provést analýzu vybraných nákladů na provoz a ukazatelů produkce, a jestliže to bude možné stanovit prognózu budoucího vývoje ukazatelů. Veškerá vstupní data byla získána ze zdrojů pekárny.
This bachelor’s thesis deals with the analysis of performance DOPES s.r.o. using time series. The aim is to analyze the selected operating costs and production indicators, and if it will be possible to determine the prognosis of future development of indicators. All input data was obtained from the sources of the bakery.
Description
Citation
ČERNOHORSKÝ, M. Analýza vybraných ukazatelů společnosti DOPES s.r.o. pomocí časových řad [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
prof. RNDr. Ivan Mezník, CSc. (předseda) prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. (místopředseda) Ing. Viktor Ondrák, Ph.D. (člen) Ing. Vladimíra Bayerová, Ph.D. (člen) Ing. Hana Klčová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-20
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO