Operační módy symetrických šifer

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá Operačními módy symetrických šifer. Tato práce se zaměřuje jak na základní operační módy, tak i na novější operační módy, které poskytují i dodatečné funkce. V semestrální práci byl realizován koncepční návrh webové aplikace, který byl v této práci realizován. Byla provedena analýza základních operačních módů implementovaných ve webové aplikaci. Pro porovnání jejich rychlostí oproti základním módům realizovaným v semestrální práci
This Bachelor thesis deals with Operation modes of symmetric ciphers. This thesis deals with both basic operation modes and with newer operation modes that offer additional functions. A conceptual design was made in semestral thesis, which was realised in this thesis. Finally an analysis of the basic operation modes, implemented in the web application ,was made to make a comparison between the measurments taken in the semestral thesis.
Description
Citation
KUNERT, A. Operační módy symetrických šifer [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Václav Zeman, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Ivo Lattenberg, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Jedlička (člen) Ing. Vlastimil Člupek, Ph.D. (člen) Mgr. Jakub Vostoupal (člen) Ing. Ondřej Pavelka (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Otázky oponenta: 1) Proč jste pro implementaci webové aplikace nepoužil klasické webové technologie jako PHP, Javascript, apod.? Otázky komise: 1) Je celá aplikace v C#? 2) Jak si vysvětlujete rozdílné časy výpočtu pro šifování/dešifrování? Student odpověděl na otázky členů komise a oponenta a obhájil bakalářskou práci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO