Využití GPS v automobilovém průmyslu se zaměřením na bezpilotní vozidla

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
F
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá využitím GPS v automobilovém průmyslu se zaměřením na bezpilotní vozidla. Hlavním cílem bylo přiblížit GPS systém jako takový, jeho využití v autonomních vozidlech, vysvětlit výhody i nevýhody těchto automobilů a popsat různé hardwary a softwary, které dále využívají. První polovina práce nejprve do velkých detailů charakterizuje GPS, aby se čtenář seznámil s tím, jak navigační systém pracuje. V druhé části se čtenář dozví o autonomních vozech, do jakých úrovní jsou rozdělena, a které systémy používají. Dále jsou zde popsány výhody a nevýhody těchto vozidel a také hlavní rozdíly mezi dnešními a autonomními auty. Závěr této práce je soustředěn na benefity inteligentní dopravy, ale i na pohled do budoucnosti vozidel či celé dopravy.
This bachelor thesis focuses on the use of GPS in the automotive industry with a focus on unmanned vehicles. The aim was mainly to approach the GPS system but also other temporary systems, and to describe and characterize autonomous vehicles and all the hardware and software they use. The first half of the work characterizes the GPS in great detail so that the reader gets to know how the navigation system works. In the second part of this work, the reader will learn about autonomous vehicles, to which levels we divide them and which systems are used. Reader will also learn the advantages and disadvantages of these vehicles, the main differences between today's cars and autonomous cars. At the end of this work is intelligent transport and its benefits, but also a insight into the future of transport and vehicles.
Description
Citation
GRÓF, M. Využití GPS v automobilovém průmyslu se zaměřením na bezpilotní vozidla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Angličtina v elektrotechnice a informatice
Comittee
doc. PhDr. Milena Krhutová, Ph.D. (předseda) Mgr. Miroslav Kotásek, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Vladislav Musil, CSc. (člen) M. A. Kenneth Froehling (člen) Mgr. Bc. Magda Sučková, Ph.D. (člen) Mgr. Pavel Sedláček (člen)
Date of acceptance
2021-08-25
Defence
Student přednesl prezentaci své BP s chybami ve výslovnosti a závažnými chybami v gramatice. Na otázku oponenta: "On page 39 you present a table with TESLA and WAYMO parameters, indicating that both have support for all GNSS systems. Does it mean that their autonomous vehicles are able to use satellites from all the GNSS systems simultaneously in order to improve accuracy of their positioning (location) systems?" nedokázal uspokojivě odpovědět. Rovněž nezodpověděl otázku vedoucí práce ohledně "car-jacking". Nedokázal přeložit ani kontrolní věty z jeho vlastní práce, čímž neprokázal dostatečnou znalost jazyka. Po dlouhé diskusi se komise shodla, že obhajoba nebyla dostatečná a přiklonila se k známce nedostatečný.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO