Laboratorní úlohy pro mikrokontroléry HCS 08

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem bakalářské práce je seznámení se sériovými sběrnicemi I2C, SPI a 1-Wire a jejich implementace při realizaci komunikace mezi mikrokontrolérem NXP MC9S08LH64, teplotním čidlem, kalendářovým obvodem a posuvným registrem. Práce je také zaměřena na hardwarové připojení periferií k mikrokontroléru včetně přizpůsobovacích obvodů a softwarovou obsluhu včetně vysvětlení jednotlivých knihovních funkcí vyuţitých při výměně dat mezi obvody a mikrokontrolérem.
The goal of my bachelor thesis is getting acquainted with serial buses I2C, SPI and 1-Wire and their implementation in communication between microcontroller NXP MC9S08LH64, temperature sensor, real-time clock circuit and shift register. The thesis also focuses on hardware connection with necessary circuits and behaviour of software functions used during data exchange.
Description
Citation
BILÍK, J. Laboratorní úlohy pro mikrokontroléry HCS 08 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
Prof. Ing. Roman Prokop, CSc. (předseda) prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Málek, CSc. (člen) Ing. Tomáš Macho, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Jirgl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-12
Defence
Student obhájil Bakalářskou práci úspěšně a odpověděl na všechny otázky dostatečně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO