Návrh SQL databáze pro studijní záležitosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Obsahom mojej bakalárskej práce je návrh SQL databázy pre študijne oddelenie FP VUT v Brně v oblasti spracovania žiadostí. Práca je rozdelená na teoretickú časť, v ktorej sú uvedené potrebné informácie a teória nevyhnutná k úspešnému splneniu cieľa práce, a praktickú časť, v ktorej je analyzovaná súčasná situácia a je navrhnuté vlastné riešenie daného problému.
The content of my bachelor thesis is to design SQL database for student affairs on Faculty of Business and Management. The work is divided into theoretical part, which provides the necessary information and theory essential for successful fulfillment of the objective of the work and the practical part, in which is analyzed the current situation and is designed solution to the problem.
Description
Citation
VESELOVSKÝ, M. Návrh SQL databáze pro studijní záležitosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Kříž, Ph.D. (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen) Ing. Petr Mihola (člen)
Date of acceptance
2015-06-26
Defence
Otázky vedoucího - odpovězeno. Otázky oponenta - odpovězeno. doc. Zich - Jak vysvělíte lidem (zaměstnancům), že pro ně Vaše řešení bude mít nějaký přínos? - odpovězeno. doc. Koch - Měl jste v plánu Vaše řešení zavést do praxe? - odpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO