Kompetence manažera působícího v multikulturním prostředí společnosti EXXON MOBIL,s.r.o.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Cílem bakalářské práce je identifikace obsahu kompetence manažera působícího v multikulturním prostředí společnosti Exxon Mobil Praha. V praktické části je provedena komparace národních kultur pracovníků. Jsou zde popsány rozdíly ve vnímání jejich obsahu. Pozornost je dále zaměřena na ty rozdíly, které mohou ve vzájemné interakci způsobovat největší problémy. Dále řeší problémy a rizika, které mohou nastat v dané multikulturní společnosti.
The bachelor thesis is focused on content of manager‘s competences who is in multicultural area of Exxon Mobil in Prague. In the practical part is made a comparison of national culture of employees. There are described differences in the perception of their content. Attention is also focused on differences that may interact to cause the biggest problems. Furthermore it solves problems and risks that may arise in the multicultural company.
Description
Citation
ANDRLOVÁ, Z. Kompetence manažera působícího v multikulturním prostředí společnosti EXXON MOBIL,s.r.o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
doc. Ing. František Bartes, CSc. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc. (místopředseda) Mgr. Jiří Pospíšil (člen) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 5 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO