Možnosti implementace Competitive Intelligence do zemědělské společnosti.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Předmětem této bakalářské práce je aplikace Competitive Intelligence do ze-mědělské společnosti, což managementu společnosti umožní lépe zjišťovat informace o konkurenci a zaráz lépe chránit citlivé informace zkoumaného podniku. Tím podniku dáme konkurenční výhodu. V první části práce popisuji situaci podniku, načež se dostanu k definování řešeného problému. Ve druhé části se zabývám teoretickou přípravou nutnou k vytvoření jednotky Competi-tive Intelligence. Třetí část se věnuje vytvoření možností, které firma bude mít. Jejich výsledkem je funkční systém Competitive Intelligence. Nakonec možná řešení shrnu a firmě jedno z nich doporučím.
The subject of this bachelor’s thesis is the application of a Competitive Intelli-gence in an agricultural company, which will enable the company’s manage-ment to find out information about the competitors and at the same time protect our own information from them. This gives our company a competi-tive advantage. In the first part of this thesis I will describe the situation of the company, after which I get to define the problem that will be solved. In the second part I deal with theoretical preparation necessary to create a Com-petitive Intelligence unit. The third part is devoted to creation of the possibili-ties that our company will have. The result of these possibilities is functioning Competitive Intelligence system. In the end, I will summarize the possible solutions and recommend one of them to the company.
Description
Citation
HODOVSKÝ, M. Možnosti implementace Competitive Intelligence do zemědělské společnosti. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (předseda) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (místopředseda) Ing. et Ing. Kateřina Procházková, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Kateřina Fojtů, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-09-08
Defence
Otázky vedoucího - zodpovězeno Otázky oponenta - zodpovězeno doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc -Vysvětlete, proč v kapitole č. 2 "Cíl práce" nejsou cíle jednoznačně definovány. Vysvětlete strukturu práce a obsah jednotlivých kapitol.- zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO