Napájecí zdroj pro galvanickou úpravu kovových povrchů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce pojednává o realizaci spínaného zdroje, určeného ke stejnosměrnému napájení galvanické lázně pro anodickou oxidaci titanu. Zabývá se návrhem a realizací jeho jednotlivých částí. Dále obsahuje shrnutí základních metod galvanické úpravy povrchů.
This thesis discusses the realization of the switched-mode power supply, designed to a DC power electroplating bath for anodic oxidation of titanium. It deals with the design and realization of its individual parts. It also contains a summary of the basic methods of electroplating surfacing.
Description
Citation
BOTEK, L. Napájecí zdroj pro galvanickou úpravu kovových povrchů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Radoslav Cipín, Ph.D. (člen) Ing. Petr Procházka, Ph.D. (člen) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-12
Defence
Student v prezentaci ukazuje blokové schéma zařízení pro anodickou oxidaci a představuje použití. Dále představuje požadované parametry napájecího zdroje a ukazuje schéma silové části, popisuje řídicí obvod a návrh impulsního transformátoru a tlumivky včetně fotografií. Ukazuje hotový zdroj a dosažené parametry zdroje.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO