Vliv napěťové varianty měniče kmitočtu na parametry asynchronního motoru

but.committeedoc. Ing. Ondřej Vítek, Ph.D. (předseda) Ing. Petr Procházka, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Bárta, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Valenta, Ph.D. (člen) Ing. Petr Huták, Ph.D. (člen) Ing. Ivo Pazdera, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent obhajoval práci na téma - Vliv napěťové varianty měniče kmitočtu na parametry asynchronního motoru. Student zahájil prezentaci uvedením své motivace pro zadané téma a dále uvedl cíle práce. Student ukazuje měření, které je definováno normou IEC 60034-2-3. Dále student ukazuje fotodokumentaci provedeného měření a schéma zapojení. Student ukazuje a porovnává naměřené účinnosti. Dále student shrnul dosežení cílu závěrečné práce. Na první dotaz proč jsou zdvojeny přívody, student odpovídá, že schéma je od výrobce, který toto zapojení nabízí, ale že nebyly reálně připojeny. Na druhou otázku oponenta také student odpovídá. Z komise je dotaz jestli byl během řízení dodrženo U/f řízení. Student odpovídá.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programSilnoproudá elektrotechnika a elektroenergetikacs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorBárta, Jancs
dc.contributor.authorPavlas, Michalcs
dc.contributor.refereeBílek, Vladimírcs
dc.date.accessioned2022-06-15T07:55:27Z
dc.date.available2022-06-15T07:55:27Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na rešerše odborné literatury, jež se zabývají vlastnostmi regulovaných pohonů s asynchronními stroji. V práci je popsána možnost provozu třífázového asynchronního stroje napájeného přímo z jednofázové sítě bez frekvenčního měniče. V další části jsou rešerše zaměřeny na téma, jež se zabývá vlivem harmonických měniče frekvence na parametry asynchronního motoru. Následně jsou na základě normy IEC 60034-2-3 popsány specifické zkušební metody určování ztrát a účinností střídavých motorů napájených z měničů frekvence. Poslední část práce je věnována posouzení vlivu napěťové varianty měniče kmitočtu na parametry asynchronního motoru.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis is focused on literature researches, dealing with the properties of controlled drives with asynchronous machines. The work describes the possibility of operation of a three-phase asynchronous machine directly powered from a single-phase network without a frequency converter. In the next part, the research is focused on a theme dealing with the influence of harmonics of the converter on the parameters of an asynchronous motor. Subsequently, specific test methods for determining the losses and efficiencies of AC motors powered by frequency converters are described on the basis of the IEC 60034-2-3 standard. The last part of this bachelor thesis is devoted to the assessment of the influence of the voltage variant of the frequency converter on the parameters of the asynchronous motor.en
dc.description.markCcs
dc.identifier.citationPAVLAS, M. Vliv napěťové varianty měniče kmitočtu na parametry asynchronního motoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.cs
dc.identifier.other142815cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/205690
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectasynchronní strojcs
dc.subjectharmonické měniče frekvencecs
dc.subjectměnič frekvencecs
dc.subjectnorma IEC 60034-2-3cs
dc.subjectpomocný kondenzátorcs
dc.subjectregulovaný pohoncs
dc.subjectjednofázová síťcs
dc.subjecttřífázová síťcs
dc.subjectztrátycs
dc.subjectúčinnostcs
dc.subjectinduction machineen
dc.subjectharmonics of the frequency converteren
dc.subjectfrequency converteren
dc.subjectIEC 60034-2-3 standarden
dc.subjectsupply auxiliary capacitoren
dc.subjectregulated driveen
dc.subjectone-phase networken
dc.subjectthree-phase networken
dc.subjectlossesen
dc.subjectefficiencyen
dc.titleVliv napěťové varianty měniče kmitočtu na parametry asynchronního motorucs
dc.title.alternativeEffect of voltage variant of a frequency converter on asynchronous motor parametersen
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2022-06-14cs
dcterms.modified2022-06-14-14:56:01cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
sync.item.dbid142815en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.15 09:55:27en
sync.item.modts2022.06.15 08:16:36en
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektronikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
29.43 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_142815.html
Size:
8.35 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_142815.html
Collections