Deskripce ozubárenských strojů s tvarovým nástrojem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem bakalářské práce je vytvoření rešerše v oblasti strojů pro výrobu ozubení pracující s tvarovým nástrojem. Počátek práce se zabývá požadavky na stroje na ozubení a ozubená kola . Druhá část je věnováná popisu jednotlivých strojů a technologii výroby ozubení. V závěru práce jsou shrnuty vývojové trendy obráběcích strojů na výrobu ozubení.
The object of the bachelor work is to create a research in part of gear producing machines work with profile implement. The project outset is concerned with requirement of gear machines and gears. The second part describes individual machines and technology of gear producing . In the end of work are summarize evolutionary trends gear machines.
Description
Citation
KAFKA, L. Deskripce ozubárenských strojů s tvarovým nástrojem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
Doc.Ing.Miroslav Maňas, CSc. (předseda) doc. Ing. Lubomír Vašek, CSc. (místopředseda) Ing. František Bradáč, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D. (člen) Ing. Radim Blecha, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO