Projekt - Fitness program pro tělocvičny a fitcentra

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na vytvoření podnikatelského plánu uceleného fitness programu. Vychází z teoretické části, kde jsou zahrnuty všechny aspekty použité dále v praktické části. Celá práce se opírá o analytickou část, kde se zabývám fakty ohledně tvorby tohoto programu. V praktické části je vypracovaný podrobný ekonomické návrh.
Bachelor thesis is focused on creating a business plan about comprehensive fitness program. The work is based on the theoretical part which includes all aspects used later in the practical part. The whole work is based on an analytical part where I deal with facts about the creation of this program. The practical part is elaborated a detailed economic proposal.
Description
Citation
DOVRTĚL, M. Projekt - Fitness program pro tělocvičny a fitcentra [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management v tělesné kultuře
Comittee
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) RNDr. Hana Lepková (místopředseda) Mgr. Helena Musilová (člen) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-18
Defence
Otázky od vedoucího práce: : Jak byste přistupovat k potenciálním klientům, kteří mají zájem absolvovat funkční trénink programu B-FIT, ale nechtějí používat výživové doplňky a absolvovat paleo dietu, která je součástí programu? Odpovězeno Otázky od oponenta práce: Nebojíte se negativních důsledků dlouhodobé zvýšení konzumace bílkovin u klientů programu při dodržování paleo diety? Odpovězeno Ostatní otázky: Ing. Ptáček: Jaký je rozdíl mezi grafem bodu zvratu a návratnosti vložené investice? Odpovězeno prof. Koráb: V grafu výkaz zisků a ztrát nemáte zaznamenány ztráty, jak je to možné? Částečně odpovězeno Ing. Juřica: Prosím vysvětlete terminologii projekt, program a podnikatelský plán, kterou v práci používáte? Částečně odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO