Daňová optimalizace vybrané fyzické osoby

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na optimalizaci daňové povinnosti vybrané fyzické osoby. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy z oblasti daní z příjmů fyzických osob, které jsou potřebné pro výpočet daňové povinnosti, a dále je zde vysvětlena problematika sociálního a zdravotního pojištění. V analytické části bude představen subjekt, jehož daňová povinnost se bude optimalizovat. V praktické části jsou uvedeny návrhy daňové optimalizace.
The bachelor thesis is focused on optimizing the tax liability of a selected natural person. In the theoretical part are explained the basic concepts in the field of personal income taxes, which are needed for calculation of personal income tax as well as the issue of social and health insurance. The analytical part will introduce the entity whose tax liability will be optimized. The practical part contains recommendations for tax optimization.
Description
Citation
KNOTEK, P. Daňová optimalizace vybrané fyzické osoby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Michal Karas, Ph.D. (předseda) Ing. Petr Mikulica (místopředseda) Ing. Pavel Svirák, Dr. (člen) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen) Ing. Milena Otavová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-17
Defence
Otázky vedoucího práce - zodpovězeno Otázky oponenta práce - zodpovězeno Otázky členů komise - Ing. Milena Otavová, Ph.D. - Vnímáte jako vhodné placení doplňkového pojištění pro poplatníka s ohledem na jeho věk? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO