Podnikatelský plán Brašnářství O´gar

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce je zpracovaná jako návrh podnikatelského plánu pro založení malého podniku v oblasti kožené výroby. Vypracovaný podnikatelský plán vychází z analýzy prostředí podniku a také z primárního výzkumu. Teoretická východiska práce pojednávají o základních pojmech souvisejících s podnikatelskou činností. Návrhová část obsahuje samotný podnikatelský plán a perspektivy realizace tohoto podnikatelského záměru.
This thesis has been elaborated as a proposal of a business plan for establishment of a small production company in the area hand - made leather bags. The business plan is a result of analysis based on an environment business as well as the primary method. Theoretical resources of this thesis deal with the basic concepts related to business activities. Form part contains the business plan itself and the prospects of realisation of this business intention.
Description
Citation
DUDOVÁ, N. Podnikatelský plán Brašnářství O´gar [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Breinek, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-20
Defence
nebyly otázky oponenta ani vedoucího další otázky: dr. Herálecký: vyjádření provozních nákladů měsíčně - rozpor v hodnotách způsobem mzdami pracovníků; cena parkování v centru Brna; příjem u bodu zvratu - je to v pořádku (rodíl příjmy x výnosy) - zodpovězeno dr. Breinek: výše čisté mzdy - zodpovězeno doc. Lajtkepová: výše nájmu v Alfa pasáži - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO