Pracoviště pro zkoušky odolnosti zařízení vůči silným vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Diplomová práce zkoumá možnosti návrhu pracoviště pro zkoušky odolnosti zařízení vůči silným vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím. Zabývá se metodami testování, popisuje výhody a nevýhody daných metod. Zkoumá možnosti testovacích zařízení, možné velikosti intenzit elekrického pole a konstrukční možnosti. Je zde přehled o způsobu testování vysokofrekvenčním elektromagnetickým polem vysoké intenzity. Součástí práce je návrh konstrukce deskového vedení včetně praktické realizace.
This thesis investigates into possibilities of a design of a workplace for device endurance experiments against strong high-frequency electromagnetic field. It deals with testing methods, describes advantages and disadvantages of such methods. It investigates possibiities of testing devices, possible magnitudes of fieldstrenght. One can find in the thesis a review of a way of testing using a high-intensity electromagnetic field. A concept of a construction of a stripline including a practical example is a part of the thesis.
Description
Citation
SLACH, P. Pracoviště pro zkoušky odolnosti zařízení vůči silným vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Ing. Jiří Svačina, CSc. (předseda) prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Prokopec, Ph.D. (člen) prof. Ing. Tomáš Kratochvíl, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Šebesta, Ph.D. (člen) Ing. Zuzana Krajčušková, Ph.D. (člen) doc. Dr. Ing. Josef Punčochář (člen)
Date of acceptance
2009-06-08
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO