Podnikatelský plán založení kavárenského podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce obsahuje návrh na založení podnikatelského subjektu operujícího v oblasti služeb, konkrétně kavárny. Teoretická část shrnuje základní pojmy a zákonné požadavky pro realizaci daného podnikatelského plánu. V praktické části jsou zpracovány analýzy, finanční návrhy či možné postupy řešení, které mohou ovlivňovat vývoj podniku.
This bachelor thesis includes a proposal for the establishment of a business entity operating in the service area, namely cafe. The theoretical part summarizes the basic concepts and legal requirements for the implementation of the business plan. In the practical part, analyses, financial proposals and possible solutions, which can influence the development of the company, are developed.
Description
Citation
MALINOVÁ, M. Podnikatelský plán založení kavárenského podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (předseda) Ing. Marek Mihalisko, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-14
Defence
otázky oponenta: zodpovězeno Ing. Mihalisko: Jakým způsobem máte vyřešenou personalistiku? zodpovězeno doc. Meluzín: Kdo bude vaše typická klientela? Máte v plánu například dětský koutek? zodpovězeno doc. Meluzín: Kdo byl zmiňovaný odborník, se kterým jste konzultovala? zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO