Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o. Na základě účetních výkazů je provedena finanční analýza za období čtyř let, od roku 2009 do roku 2012. Pomocí výsledků je posouzena finanční situace podniku a jsou uvedeny návrhy a opatření pro zlepšení finanční situace podniku v budoucnu.
This bachelor’s thesis is dealing with evaluating of a financial situation of a company SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o. Based on the financial statements, a financial analysis is carried out over four years, from 2009 to 2012. Using the results, the financial situation of the company is evaluated and suggestions and measures for improvement of the financial situation in the future are introduced.
Description
Citation
PEŠINA, F. Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Beneš, CSc. (místopředseda) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-26
Defence
Otázky vedoucího - zodpovězeno. 1) Doc.Meluzín - jak jsou Vaše doporučení realizovatelná, když je společnost součástí skupiny? Může nastat v rámci finanční skupiny, že vedoucí fin.skupiny nebude požadavat, aby se finanční situace Vaší spolčnosti zlepšovala? - Zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO