3D rekonstrukce objektů z multiskopických snímků

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá 3D rekonstrukcí objektů z multiskopických snímků. Je rozdělena na pět kapitol. První kapitola se týká teoretického seznámení problematiky, tedy, co je 3D rekonstrukce, popis geometrie kamery a rekonstrukční algoritmy. Dále je práce tvořena praktickou částí, ve které jsou popsány jednotlivé kroky realizace 3D rekonstrukce, tedy akvizice snímků, kalibrace a použitých algoritmech. Poslední část práce tvoří diskuze a závěr, ve které jsou diskutovány a shrnuty výsledky pokusu.
This thesis deals with 3D reconstruction of objects from multiple frames. Thesis is divided into five chapters. The first one is connected with theory, so, it is about 3D reconstruction, about camera geometry description and about reconstruction algorithms. The following are made up by practical parts, in which are described single steps of 3D reconstruction realization, so, it is about frame acquisition, camera calibration and about used algorithms. Last part of the thesis is made up by discussion and conclusion in which the results of the experiment are discussed and summarized.
Description
Citation
ŘEHOŘ, J. 3D rekonstrukce objektů z multiskopických snímků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Martin Rožánek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Marina Ronzhina, Ph.D. (člen) Mgr. Ing. Karel Sedlář, Ph.D. (člen) MUDr. Michal Jurajda, Ph.D. (člen) doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-12
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Doc. Kolář položil otázku: Jak probíhalo snímání objektů? Jaké bylo prostorové rozlišení? Jak ho lze zjistit? Ing. Ronzhina položila otázku: Jak lze tuto 3D rekontrukci použít v biomedicíně? Doc. Rožánek položil otázku: Jak lze využít Vámi zmíněné metody? MUDr. Jurajda položil otázku: Jaké parametry ovlivňují kvalitu snímku? Jak jste volil parametry snímání? Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO