Model elektrické lokomotivy se stejnosměrným pohonem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá dvěma způsoby řízení otáček trakčních motorů na stejnosměrných lokomotivách. V této práci jsou popsány hlavní prvky silových obvodů dvou lokomotiv, které mají rozdílné řízení otáček motoru. Prvním typem řízení je odporové řízení, které je simulováno na lokomotivě řady E 499.2 (150). Tato regulaci je porovnávána s tyristorovým řízením na lokomotivě řady E 499.3 (163). V práci je dále odsimulován rozjezd těchto lokomotiv. Simulace probíhá v prostředí Simulink, který je nástavbou programu Matlab.
In this bachelors thesis you can find two ways of controlling direct-current traction motors in locomotives. The main power circuits of two locomotives, which have different motor speed control, are described in this work. The first type of control is the resistors switching control, which is simulated on the E 499.2 locomotiv series (150 series). This controling is compared to thyristor circuit control used in E 499.3 (163) locomotiv series. The simulation is made in the Simulink environment, which is the extension of the Matlab program.
Description
Citation
JANUŠKA, A. Model elektrické lokomotivy se stejnosměrným pohonem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
doc. Dr. Ing. Miroslav Patočka (předseda) doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc. (člen) doc. Ing. Radoslav Cipín, Ph.D. (člen) Ing. Ivo Pazdera, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-12
Defence
Student seznamuje s obsahem práce, dále ukazuje lokomotivy týkající se práce. Jsou uvedeny parametry motorů a další vlastnosti pohonů obou popisovaných lokomotiv (řada 163 a 150). Je ukázáno schéma v Matlabu, které reprezentuje obvod od napájení lokomotivy až k náhradnímu zapojení samotné lokomotivy 150 - s odporníkovou regulací. Je ukázáno Matlabové náhradní schéma trakčního motoru. Dále jsou ukázány výsledky simulace rozjezdu lokomotivy 150 (průběhy rychlostí, proudu, momentu, ztrátový výkon na odpornících). Poté je ukázáno zapojení a výsledky simulace pro lokomotivu 163 - s tyristorovu regulací. Obě otázky oponenta jsou zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO