Analýza maskování řeči hlukem v hromadných dopravních prostředcích

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá problematikou hluku v dopravních prostředcích a maskování řeči. Teoretická část se zabývá percepcí zvuku z hlediska hlasitosti a kmitočtu. Praktická část zahrnuje nahrávání hluku uvnitř dopravních prostředků a stanovení hlasitosti a maskovacích prahů metodou podle Zwickera s využitím prostředí Matlab. Dále nahrávání řeči v různých dynamikách, poslechové testy a jejich vyhodnocení z hlediska srozumitelnosti řeči.
This work deals with the problems of noise and speech masking in public transport . The theoretical is focused on the perception of sound in terms of loudness and frequency. The practical part includes recording noise inside public transport vehicles and determining the loudness and masking thresholds by the Zwicker method using Matlab. Furthermore, speech recording in different dynamics, listening tests and their evaluation in terms of speech intelligibility.
Description
Citation
KOBLIŽKA, M. Analýza maskování řeči hlukem v hromadných dopravních prostředcích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Audio inženýrství
Comittee
prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc. (předseda) doc. Ing. Kamil Říha, Ph.D. (místopředseda) MgA. Michal Indrák, Ph.D. (člen) Ing. Ladislav Káňa (člen) Ing. David Kubánek, Ph.D. (člen) MgA. Mgr. Ondřej Jirásek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-13
Defence
Student obhájil bakalářskou práci. Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Jakým způsobem byste kvantifikoval dosažené výsledky? Popište způsob nahrávání řeči zúčastněných respondentů.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO