Polyfunkční dům

but.committeeprof. Ing. Milan Ostrý, Ph.D. - předseda, Ing. Sylva Bantová, Ph.D. - místopředseda, Ing. Daniel Různar - tajemník, Ing. Andrea Bartošová - tajemník, Ing. Karel Struhala, Ph.D. - člen, Ing. Petr Jelínek, Ph.D. - člen, doc. Ing. Ondřej Šikula, Ph.D. - člen, Ing. Lucie Horká - člen, Ing. Josef Remeš, Ph.D. - člen, Ing. Danuše Čuprová, CSc. - člen,cs
but.defence1. Jak jsou odvodněny zpevněné plochy? Do okolního terénu, svah zajistím opěrnou stěnou, nebo systém vpustí 2. Bude stačit u černé vany jedna vrstva asfaltových pásů? Nebude stačit, měly by být dva. 3. Jak ochráníte hydroizolaci proti poškození? Ještě jednou vrstvou betonu. 4. Jak se bude odvětrávat sociální zázemí? Okny, přivádím víc vzduchu než odvádím. 5. Kam lépe umístit pojistný ventil? Hned ke zdroji, před uzavírací armaturu. 6. Chybí vpusť pod pisoárem.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programEnvironmentálně vyspělé budovycs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorBerková, Petracs
dc.contributor.authorKuklová, Janacs
dc.contributor.refereePilný, Ondřejcs
dc.date.accessioned2022-02-08T04:57:49Z
dc.date.available2022-02-08T04:57:49Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractHlavním cílem diplomové práce je návrh novostavby polyfunkčního domu v Brně. Stavba se skládá ze dvou částí. Jednu část tvoří obchody. Druhou část tvoří kanceláře a konferenční prostory. Jedná se o budovu, která má tři nadzemní podlaží a jedno podzemní. V suterénu se nachází zázemí a garáž. V přízemí jsou navrženy obchody. Ve druhém patře jsou kanceláře. Konferenční místnosti jsou ve třetím patře. Objekt má plochou střechu. Svislé nosné konstrukce jsou navrženy z keramických tvárnic Porotherm. V jádru objektu jsou svislé nosné konstrukce navrženy jako monolitické železobetonové stěny. V objektu jsou použity sloupy pro možnost otevřeného prostoru. Zdivo suterénu tvoří bílá vana. Podlahy jsou navrženy jako skládané ze systému Spiroll. Vnitřní nenosné stěny jsou navrženy ze sádrokartonu s dvojitým opláštěním. Druhá část práce se zabývá nuceným větráním, chlazením a ústředním vytápěním. Ve třetí části projektu se zabývám akustikou. Projekt byl realizován v programu AutoCad. Všechny konstrukce splňují platné normy a předpisy.cs
dc.description.abstractThe main aim of the thesis is to design a new building of the mixed-use building in Brno. The building consists of two parts. One part consists of shops. The second part consists of offices and conference space. It is a building that has three floors above ground and one underground. In the basement there are a facilities and a garage. Shops are designed on the ground floor. There are offices on the second floor. Conference rooms are on the third floor. The building has a flat roof. The vertical load-bearing structures are designed from Porotherm ceramic blocks. In the core of the building, the vertical load bearing structures are designed as monolithic reinforced concrete walls. Columns are used in the building for the possibility of open space. The masonry of the basement consists of white bathtub. The floors are designed as folded from the Spiroll system. Internal non-load-bearing walls are designed from gypsum board with double cladding. The second part of the work deals with forced ventilation, cooling and central heating. In the third part of the project I deal with acoustics. The project was carried out in the Auotocad program. All constructions comply with valid standards and regulations.en
dc.description.markBcs
dc.identifier.citationKUKLOVÁ, J. Polyfunkční dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.cs
dc.identifier.other141912cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/203789
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPolyfunkční objektcs
dc.subjectobchodycs
dc.subjectkancelářecs
dc.subjectkonferenční prostorycs
dc.subjectplochá střechacs
dc.subjectnovostavbacs
dc.subjectkeramické tvárnicecs
dc.subjectstropy Spirollcs
dc.subjectmonolitický skeletcs
dc.subjectprostorová akustikacs
dc.subjectpodsklepenícs
dc.subjectgarážcs
dc.subjectvenkovní parkovištěcs
dc.subjectvzduchotechnikacs
dc.subjectchlazenícs
dc.subjectosvětlenícs
dc.subjecttepelné čerpadlocs
dc.subjecthospodaření s vodoucs
dc.subjectvsakcs
dc.subjectakumulace dešťové vodycs
dc.subjectbílá vanacs
dc.subjectpilotycs
dc.subjecttepelná stabilitacs
dc.subjectenergetický štítekcs
dc.subjecttéměř nulová spotřeba energie.cs
dc.subjectPolyfunctional houseen
dc.subjectshopsen
dc.subjectofficesen
dc.subjectconference roomsen
dc.subjectflat roofen
dc.subjectnew buildingen
dc.subjectceramic blocksen
dc.subjectspiroll ceilingsen
dc.subjectmonolithic skeletonen
dc.subjectroom acousticsen
dc.subjectbasementen
dc.subjectgarageen
dc.subjectoutdoor parkingen
dc.subjectventilationen
dc.subjectcoolingen
dc.subjectlightingen
dc.subjectheat pumpen
dc.subjectwater managementen
dc.subjecthoweveren
dc.subjectaccumulation rainwateren
dc.subjectwhite tuben
dc.subjectpilesen
dc.subjectthermal stabilityen
dc.subjectenergy labelen
dc.subjectalmost zero energy consumption.en
dc.titlePolyfunkční důmcs
dc.title.alternativePolyfunctional houseen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2022-02-01cs
dcterms.modified2022-02-07-23:16:12cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
sync.item.dbid141912en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.02.08 05:57:49en
sync.item.modts2022.02.08 04:21:13en
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 5
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
1.35 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
84.57 MB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-59125.pdf
Size:
89.4 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-59125.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-58667.pdf
Size:
736.21 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-58667.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_141912.html
Size:
1.4 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_141912.html
Collections