Návrh marketingové kampaně podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na navrhnutí reálné marketingové kampaně pro Dominikánskou republiku v rámci marketingového oddělení cestovní agentury Invia.cz. Kampaň vychází z analýzy činnosti konkurence a zaměřuje se na potencionální klienty se zájmem o vycestování do exotických krajin. Kromě samotného návrhu kampaně je i doporučení pro zhodnocení efektivnosti sdělení.
Bachelor‘s thesis si focused on create a real advertising campaign for the Dominican Republic within the marketing department of the travel agency Invia.cz. Campaign is based on analysis of competition‘s activities and focuses on potential clients with an interest i treveling to exotic landscapes. In addition to designing the campaign, there are also recommendations for evaluating the effectiveness of the communication.
Description
Citation
JURIGOVÁ, K. Návrh marketingové kampaně podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Josef Chladil, CSc. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen)
Date of acceptance
2018-06-19
Defence
otázky vedoucího - nejsou otázky oponenta - odpovězeno Ing. Luňáček - Jaký je průměrný věk prvorodičky v ČR? - odpovězeno doc. Konečná - Pozoruji trend, že manželé odjíždějí na tyto dovolené bez dětí. doc. Chladil - Obrázek v prezentaci, který je součástí Vaší kampaně jste vytvořila sama? - odpovězeno doc. Chladil - Z čeho vychází odhad růstu finančních přínosů? - odpovězeno Ing. Bartošek - Proč byl zvolen interval kampaně od listopadu do dubna? - odpovězeno doc. Konečná - Nabízí Invia tuto destinaci již nyní? - odpovězeno doc. Konečná - Co jste pro Invii udělala vy? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO