Kvalifikace postupu svařování - WPQR

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru B-STG Strojírenská technologie je zaměřen na vypracování protokolů o předběžné specifikaci postupu svařování pWPS pro zadaný výkres svařence. Následné schválení těchto předběžných protokolů je provedeno protokolem o kvalifikaci postupu svařování WPQR. Tento WPQR protokol je vypracován pro obdobné zadání již vypracovaných pWPS protokolů. Nejdůležitějšími částmi WPQR protokolu jsou destruktivní a nedestruktivní zkoušky, které jsou rozebrány jak z teoretické tak z praktické oblasti. Na konec je uveden výsledný WPS protokol s přímou návazností na WPQR protokol a je provedeno zhodnocení kontrolních zkoušek.
The project developed within the bachelor's degree field of B-STG Engineering technology is focused on developing protocols for a preliminary welding procedure specification for a given drawing pWPS weldments. Subsequent to preliminary approval of these protocols are implemented protocol for qualification of welding procedures WPQR. This WPQR protocol is drawn up for a similar award has developed pWPS protocols. The most important parts of the protocol WPQR are destructive and nondestructive tests, which are discussed from both theoretical and practical in the field. At the end of the WPS is the resulting log with a direct link to WPQR protocol is implemented and appreciation of the control tests.
Description
Citation
HOURA, M. Kvalifikace postupu svařování - WPQR [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Ladislav Daněk, CSc. (předseda) Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Heinz Neumann, CSc. (člen) doc. Ing. Miroslav Suchánek, CSc. (člen) Ing. Evžen Vyplašil, CSc. (člen) prof. Ing. Martin Trunec, Dr. (člen)
Date of acceptance
2010-06-22
Defence
Diplomant seznámil zkušební komisi s průběhem a výsledky DP a zodpověděl dotazy recenzenta. Dotazy zkušební komise: Co je polozkratovým přenosem? Musí se provést pro jiné tloušťky provést nové zoušky? Můžeme použít postup WPS pro jiné materiálové skupiny?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO