Vzduchotechnika hotelu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Závěrečná práce se zabývá vzduchotechnikou hotelu. Řešena je zejména společenská část, kterou tvoří přednáškový sál, vinárna a salonek. Projekt se konkrétně zabývá výpočtem tepelných bilancí, průtoků vzduchu, návrhem distribučních prvků, dimenzováním potrubí, úpravami vzduchu, návrhem vzduchotechnických zařízení, útlumem hluku, tepelnými izolacemi potrubí a chlazením pro vzduchotechniku.
This bachelor's thesis deals with hotel ventilation. Special interest is concentrated on the common section, which is comprised of a lecture hall, a wine bar and a lounge. This project is particularly focused on thermal balance, air-flow, designing distributional elements, pipeline dimensioning, air treatment, air-handling equipment design, noise cancellation, pipeline thermal isolation and ventilation cooling.
Description
Citation
VIČAN, M. Vzduchotechnika hotelu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2012-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO