Objekt „G" bytového komplexu „U Dubu“ v Jihlavě – stavebně technologický projekt

but.committeedoc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. - předseda, Ing. Adam Boháček - tajemník, Ing. Ing. Aleš Průcha - tajemník, Ing. Michal Král - člen, Ing. Rostislav Doubek - člen, Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. - člen, Ing. Mgr. Jiří Šlanhof, Ph.D. - člen, Ing. Jitka Vlčková, Ph.D. - člen,cs
but.defenceStudent představil svoji diplomovou na téma Objekt „G" bytového komplexu „U Dubu“ v Jihlavě – stavebně technologický projekt. V úvodu prezentace poslal zvolenou stavbu z hlediska umístění a architektonicko stavebního řešení. Dále představil svou řešenou etapu a další kapitoly, které se k řešené etapě pojí jako položkový rozpočet, zařízení staveniště, návrh strojní sestavy. Popsal své řešení pro betonáž stropní železobetonové monolitické konstrukce. Na otázky a připomínky oponenta student odpověděl podrobně a přítomný oponent pouze rozporoval řešení otázky 8) Bádie, kde student vysvětlil problematiku a oponent neměl již další otázky. doc. Svoboda se zeptal na rozdělení primární a sekundární dopravy na kterou student pohotově odpověděl, dále se zeptal na BOZP ohledně nutnosti koordinátora BOZP na kterou student odpovídal váhavě.Na tuto otázku navázala Ing. Vlčková a dále rozvinula předchozí otázku a dále se zeptala na plán BOZP. Dále se studentem řešila práci BOZP v případě práce ve výškách. Ing. Šlanhof položil otázku na zajištění dodávky materiálů, odpověděl velmi dobře Ing. Daněk položil otázku na sazbu DPH pro podzemní garáže, zde odpověděl váhavěcs
but.jazykčeština (Czech)
but.programStavební inženýrství – realizace stavebcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorBiely, Boriscs
dc.contributor.authorSvízela, Martincs
dc.contributor.refereeDoubek, Rostislavcs
dc.date.accessioned2022-02-08T04:58:32Z
dc.date.available2022-02-08T04:58:32Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractPředmětem této diplomové práce je zpracování stavebně technologického projektu pro bytový dům v komplexu „U Dubu“ v Jihlavě. Konkrétně jsme se zabývali budovou G (označena jako D1.06). Tato budova je založena na zákalových pasech a má jedno podzemní a pět nadzemních podlaží. Obsahem práce je technická zpráva ke stavebně technologickému projektu, vypracování technologického předpis pro danou etapu, projekt zařízení staveniště, vyhodnocení širších dopravních vztahu, časový harmonogram pro danou etapu a položkový rozpočet hrubé stavby. Dále je také vypracován kontrolní a zkušební plán, návrh strojních sestav, řešení bezpečnosti práce, propočet stavby dle THU a srovnáni zdicích systémů.cs
dc.description.abstractThe subject of this diploma thesis is the elaboration of a construction technological project for an apartment house in the complex "U Dubu" in Jihlava. Specifically, we dealt with building G (designated as D1.06). This building is based on foundation strips and has one underground and five above-ground floors. The content of the work is a technical report on the construction technology project, elaboration of technological regulation for the given stage, construction site equipment project, evaluation of wider transport relations, time schedule for the given stage and item budget of rough construction. Furthermore, a control and test plan, design of machine sets, work safety solutions, construction calculation according to THU and comparison of masonry systems are also developed.en
dc.description.markBcs
dc.identifier.citationSVÍZELA, M. Objekt „G" bytového komplexu „U Dubu“ v Jihlavě – stavebně technologický projekt [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.cs
dc.identifier.other141993cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/203859
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBudovacs
dc.subjectbytový důmcs
dc.subjectzařízení staveništěcs
dc.subjectmonolitické konstrukcecs
dc.subjecthrubá stavbacs
dc.subjectharmonogramcs
dc.subjecttechnologický předpiscs
dc.subjectsrovnání zdícího systémůcs
dc.subjectkontrolní a zkušební pláncs
dc.subjectrozpočetcs
dc.subjectdopravní vztahy.cs
dc.subjectbuildingen
dc.subjectapartment buildingen
dc.subjectconstruction site equipmenten
dc.subjectmonolithic constructionsen
dc.subjectrough constructionen
dc.subjectscheduleen
dc.subjecttechnological regulationen
dc.subjectcomparison of masonry systemen
dc.subjectcontrol and test planen
dc.subjectbudgeten
dc.subjecttransport relationsen
dc.titleObjekt „G" bytového komplexu „U Dubu“ v Jihlavě – stavebně technologický projektcs
dc.title.alternativeBuilding "G" of the residential complex "U Dubu" in Jihlava - construction technology projecten
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2022-02-02cs
dcterms.modified2022-02-07-18:04:36cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
sync.item.dbid141993en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.02.08 05:58:32en
sync.item.modts2022.02.08 04:14:44en
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení stavebcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 5
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
7.71 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
10.01 MB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-59198.pdf
Size:
176.75 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-59198.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-59208.pdf
Size:
124.25 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-59208.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_141993.html
Size:
1.47 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_141993.html
Collections