Panel art

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění
Abstract
Hlavní tématikou diplomové práce jsou povrchové doly v severních Čechách na mostecku. Uchopení tématu se pohybuje převážně v osobní a zároveň sociální rovině. Podkladem pro praktickou diplomovou práci sloužila teoretická diplomová práce. Zkoumání fenoménu panelového domu v teoretické diplomové práci vedlo k odbočení panelové tématiky k povrchovým dolům. Na první pohled nesouvisející témata však obsahuji důležitou spojitost. Uhelný průmysl tvoří podstatnou část vývoje současné podoby severních Čech, tedy podoby rozsáhlých panelových sídlišť. Zájem o původnost tehdejší výstavby sídlišť vedl ke zpracování tohoto tématu. Práce se skládá z několika autentických záznamu a materiálů přímo z povrchových dolů v Bílině zpracovaných v malbě a videu.
The main theme of the thesis are surface mines in northern Bohemia, the Most. Grasping the subject is moving mainly in personal as well as social aspects. The basis for practical thesis served theoretical thesis. Exploring the phenomenon of a block of flats in theoretical thesis led to turn to the topic of the panel surface mines. At first glance unrelated topics, however, contains an important connection. The coal industry forms an essential part of the development of the current form of North Bohemia, a form of large prefabricated housing. Interest in the originality of the construction in the settlements led to this issue. The work consists of several authentic records and materials from surface mines in Bílina processed in painting and video.
Description
Citation
VÁŇOVÁ, G. Panel art [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výtvarné umění - malířství - volná tvorba
Comittee
MgA. Vasil Artamonov (předseda) doc. Mgr. Art. Svätopluk Mikyta (člen) doc. MgA. Luděk Rathouský (člen) prof. MgA. Petr Kvíčala (člen) doc. MgA. Milan Houser (člen) prof. akad. soch. Michal Gabriel (člen) prof. akad. soch. Jan Ambrůz (člen) MgA. Matěj Smetana, Ph.D. (člen) PhDr. Pavel Ondračka (člen)
Date of acceptance
2014-05-22
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO