Zlepšování procesů výrobního podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Předmětem bakalářské práce je eliminovat zmetkovitost ve výrobním procesu pomocí aplikace metodologie Lean Six Sigma s kombinací dalších podpůrných prvků. Cílem je zajistit podniku takové podmínky, aby neshodné výrobky vůbec nevznikaly. Práce vychází ze základních teoretických poznatků, po kterých následuje analýza aktuálního stavu podniku. V závěru jsou zhodnocena přijatá opatření podnikem a celková úspěšnost provedené změny.
The object of this thesis is eliminating scrap in the manufacturing process using Lean Six Sigma methodology combined with other supporting elements. The aim is to ensure that such business conditions to avoid all non-conforming products. The work is based on the basic theoretical knowledge, followed by analysis of the current state of business. In conclusions are evaluated the measures accepted by the company and overall efficiency of executed changes.
Description
Citation
HASMANOVÁ, S. Zlepšování procesů výrobního podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Kristína Sághy Estélyi, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO