Zhotovení tvarových otvorů do plechů s prolisy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem bakalářské práce je návrh nové technologie pro zhotovení tvarových otvorů do plechů s prolisy z korozivzdorné oceli DIN 1.4301 tloušťky plechu 0,8mm. Čtvercové otvory budou zhotoveny do polotovaru plechu s již předlisovanými podélnými prolisy, kdy dochází ke vzniku pružně-plastických deformací. Na základě studia problematiky plošného tváření, technologických výpočtů a úpravy stroje, je navržena nová technologie, která je nenáročná na strojní a nástrojové vybavení ve strojírenském provozu a umožňuje řešení rozměrově odlišných hotových výlisků s prolisy ve vyšší kvalitě s minimálními náklady. Jako tvářecí stroj byl zvolen děrovací lis LDR 25-A.
The aim of bachelor thesis is a proposal of a new technology for manu-facturing of shaped holes into stamped metal sheets. The sheets are made of stainless steel DIN 1.4301 of thickness 0.8 mm. Square holes will be punched into a half-finished metal sheet with pre-pressed lengthwise stamps where elastic-plastic deformations occur. On the basis of study of the sheet metal forming technology, technological calculations and the machine adaptation, a new technology is proposed. The new technology is unassuming both with respect to machinery and tool equipment in a mechanical engineering factory. Also it enables solutions of dimensionally variable die stampings with stamps in higher quality for minimum costs. As the forming machine a punching press, model LDR 25-A, was chosen.
Description
Citation
BARTUSEK, B. Zhotovení tvarových otvorů do plechů s prolisy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Pavel Rumíšek, CSc. (předseda) prof. Ing. Stanislav Rusz, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Karel Novotný, CSc. (člen) doc. Ing. Jindřich Špaček, CSc. (člen) Ing. Bohumil Jedovnický, CSc. (člen) Ing. Lubomír Stránský, CSc. (člen)
Date of acceptance
2010-06-23
Defence
Student prezentoval svou bakalářskou práci a byla následně probrána témata: stanovení tvářecí síly, nástřihový plán, technologický odpad a jeho případná využitelnost, srovnání technologických postupů podle typu stroje, ekonomické zhodnocení.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO