Využití softwarových produktů CAD/CAM v TPV malé firmy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce obsahuje souhrnné informace o CAD/CAM v oblasti výroby. Dále pak řešení součásti ze součástkové základny malé firmy ve vybraném softwaru. V řešení je popis volby jednotlivých nástrojů, výrobních operací a následné vygenerování NC kódu.
Bachelor thesis includes summary information about CAD/CAM in production. Furthermore also solution of part from component base of small company in selected software. In solution there is a description of choice of particular tools, manufacturing operations and then generation NC code.
Description
Citation
MIKEL, P. Využití softwarových produktů CAD/CAM v TPV malé firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Bohumil Bumbálek, CSc. (předseda) prof. Ing. Ivan Dvořák, CSc. (místopředseda) Ing. Aleš Polzer, Ph.D. (člen) Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Frost (člen) Ing. Milan Janský (člen)
Date of acceptance
2011-06-16
Defence
V úvodu kapitoly 1 uvádíte jako kritérium výběru CAD/CAM softwaru snadnou ovladatelnost a ,,naučitelnost". Jaká jsou hodnotící kritéria, podle kterých byste tyto vlastnosti programů určoval? Je PRO ENGINEER složitější než Catie? V kapitole 4.3 na straně 28 uvádíte, že na určitých hranách se nechává ,,několik desetin" milimetrů přídavek. Kolik desetin milimetru by to konkrétně bylo v tomto případě a jak byste tyto přídavky spočetl s ohledem na optimalizaci výroby z různých hledisek? Co jste chtěl sdělit větou ,,Funkcí profilovat se bude navrhnutou válcovou frézou z kapitoly 3.4.1" na straně 29. V čem spočívá nevýhoda, kterou uvádíte na stranně 31 dole, tedy ,,Nevýhodou přípravků je jejich velká hmotnost." Proč se domníváte, že se jedná o nevýhodu. Na základě čeho byl volen nástroj v kapitole 3.4.2 Vrták s VBD, a jaké by mohly být další alternativy? Jinými slovy, na základě jakých kritérií byste volil vhodný nástroj pro konkrétní případ, který řešíte v BP? Co znamená pojem, který uvádíte ve vaší prezentaci ,,středová destička plně slinovaná"? Čím byste vyrobil kuželové zahloubení? Byla vaše součást výkovek nebo odlitek? Zmiňte jiné metody programování obráběcích center? K jakým kritériím přihlédnete a v závislosti na nich zvolíte programovací metodu? Jak jste naprogramoval soustavu 8 součástí? Jak často technolog programuje a kolik času stráví nad tvorbou programu v daném podniku? Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky, oponenta a dalších členů komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO