Podnikatelský záměr

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá podnikatelským záměrem na založení nehtového studia v Uherském Ostrohu. Práce se skládá ze 3 částí – teoretická, analýza současného stavu a návrhová část. V první části jsou vysvětleny teoretické poznatky k danému tématu, které jsou nezbytné pro pochopení dalších částí. V další části je provedena analýza trhu včetně dotazníkového průzkumu. Poslední část se týká marketingového a finančního plánu. Na závěr je práce zhodnocena pomocí metody návratnosti.
The bachelor thesis deals with the business plan for the establishment of a nail studio in Uherský Ostroh. The thesis consists of 3 parts – theoretical, analysis of the current state, design part. The first part explains the theoretical knowledge related to the topic, which are neccesary for understanding other parts. In the next part, a market analysis is performed, including questionnaire research. The last part concerns the marketing and financial plan. Finally, the thesis is evaluated by return method.
Description
Citation
PETŘÍKOVÁ, K. Podnikatelský záměr [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) doc. Ing. František Bartes, CSc. (místopředseda) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen) Ing. Kateřina Fojtů, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-24
Defence
otázky vedoucího - odpovězeno prof. Rejnuš: Co je myšleno "čistým příjmem" v uvedené prezentaci? - odpovězeno Proč se klientky nebojí koronaviru jak uvádíte v bakalářské práci? - odpovězeno Jaký je předpokládaný počet zákazníků k dosažení uvedeného čistého příjmu? - odpovězeno Ing. Fojtů: Jaká je Vaše cílová skupina zákazníků? - odpovězeno Mgr. Konečný: Jakým způsobem jste oslovila respondenty v dotazníkovém šetření? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO