Využití nástrojů projektového managementu v praxi

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce zaměřuje na využití nástrojů projektového managementu u vybrané společnosti. První část obsahuje teoretické poznatky z oblasti projektového managementu. V rámci další části probíhá analýza současného stavu společnosti, pro lepší přehled na problematiku projektu. Poslední část věnuje se návrhu řešení projektu a přínosům, vypracováného návrhu.
This bachelor thesis focuses on the use of project management tools in a selected company. The first part contains theoretical knowledge in the field of project management. The next part is an analysis of the current state of the company, for a better overview of the project. The last part deals with the design of the project solution and the benefits of the developed design.
Description
Citation
ZHUMATAY, A. Využití nástrojů projektového managementu v praxi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (předseda) Ing. Jiří Kříž, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Novák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-29
Defence
Otázky vedoucího - zodpovězeno. Otázky oponenta - zodpovězeno. Otázky komise: Ing. Jiří Kříž, Ph.D.: V silných stránkách máte uvedené moderní ICT. Ve zdůvodnění zavádění systému naopak doporučujete obnovit "staré technologie". Jak je to myšleno? - zodpovězeno V analýze rizik uvádíte, že "propojení s ostatními systémy je komplikované". Kolik systémů se v rámci formy propojuje? - zodpovězeno Z časové analýzy vyplývá, že testování proběhne ještě před propojením systémů. Nebylo by vhodnější provádět testování až po propojení? - zodpovězeno Jaké činnosti a procesy navrhovaný systém pokryje? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO