Dřevoobráběcí stroje používané v nábytkářském průmyslu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této bakalářské práce je charakteristika dřevoobráběcích strojů, které jsou využívány k výrobě nábytku. V první části je stručně charakterizováno dřevo, materiály na bázi dřeva a jejich vlastnosti. Druhá část rozebírané problematiky se zabývá již samotnou charakteristikou dřevoobráběcích strojů a jejich využití v nábytkářství. V poslední části je blíže specifikován nábytkářský průmysl a základní rozdělení nábytku. V rámci této práce byl navrhnut autorský návrh konferenčního stolku, který zde slouží jako ukázka výroby a prezentace strojů, nástrojů, včetně montáže.
This bachelor thesis deals with the characteristic of woodworking machinery, which is used in creation of furniture. The first part contains the brief description of the wood and wood-based materials and their properties. The second part deals with the own decryption of wood-working machinery and its use in furniture manufacturing. The last part specifies the furniture industry and the basic division of furniture. As part of this thesis, author`s design of coffee table was developed as the showcase of the furniture-manufacturing and presentation of the machinery, tools including the assembling.
Description
Citation
KONŮPKA, T. Dřevoobráběcí stroje používané v nábytkářském průmyslu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica, Ph.D. (místopředseda) prof. Dr. Ing. Miroslav Neslušan (člen) Ing. Petra Sliwková, Ph.D. (člen) Ing. Martin Petrenec, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-21
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Ruční zpracování dřeva částečně zodpovězeno 2. Vysvětlete pojem hrubost. Správně popište pojem zrnitost zodpovězeno 3. Vysvětlete výpočet strojního času zodpovězeno 4. Popiste pojem režijní náklady částečně zodpovězeno 5. Vysvětlení příloh zodpovězeno Otázky členů komise byly zodpovězeny
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO