Filtrování paketů v počítačových sítích

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato bakalářské práce představuje klasifikaci paketů, různé její způsoby a metriky. Jsou zde popsány různé algoritmy, pomocí kterých je klasifikace paketů realizována. V práci jsou uvedeny vlastnosti algoritmu Recursive Flow Classification společně s popisem jeho implementace. Jsou zde představeny různé konfigurace algoritmu RFC a popsány jejich výhody a nevýhody. Na závěr práce jsou provedeny experimenty porovnávající jednotlivé algoritmy popsané v rámci této práce.
This bachelor thesis contains an introduction to packet classification, types of packet classification techniques and different metrics. It describes different algorithms used for packet classification and implementation of Recursive flow classification algorithm is also part of this bachelors thesis. It presents different configuration parameters of RFC algorithm and describes its advantages and disadvantages. This work is concluded with a set of experiments describing characteristics of implemented algorithm together with comparison of other classification approaches.
Description
Citation
ŠRŮTKA, P. Filtrování paketů v počítačových sítích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Ing. Martin Drahanský, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Kotásek, CSc. (místopředseda) Ing. Petr Matoušek, Ph.D., M.A. (člen) Ing. Petr Schwarz, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Zbořil, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-11
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " C ". Otázky u obhajoby: Vysvětlete pokles v paměťové složitosti v 4-fázové konfiguraci, pro sadu 100 pravidel. (Obr. 13, strana 23) Je možné určit časovou složitost zvoleného algoritmu ?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO