Pojezdové a zvedací zařízení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na pojezdová a zvedací zařízení určená pro přepravu vrtulníků BELL mezi letištní plochou a hangárem. První část je věnována přehledu a zhodnocení významných výrobců podobných zařízení. Dále je proveden rozbor možných mechanizmů zařízení a následná volba vhodného řešení. Druhá část pojednává o konstrukčním návrhu a výpočtech. Součástí je výkres navrženého zařízení. Toto zařízení je definováno nosností do 2000 kg a zdvihem 80 mm.
This bachelor´s thesis is aimed on traveling and lifting device designed for transportation of BELL helicopters between tarmac and hangar. The first part is devoted to review and evaluation general producers of similar devices. Furthermore there are analysis of possible mechanisms and subsequent choice of appropriate solution. The second part deals with design solution and calculations. Includes drawing of designed device. This device is defined by load capacity up to 2000 kg and stroke 80 mm.
Description
Citation
HUSÁK, A. Pojezdové a zvedací zařízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Kopecký, CSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (místopředseda) Ing. Přemysl Pokorný, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Špička, CSc. (člen) Ing. Radim Dundálek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-21
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO