Firemní kultura jako cesta k získání zákazníka u společnosti Symeco s.r.o.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá posouzením současného stavu firemní kultury, jako cesty k získání zákazníka ve společnosti SYMECO s.r.o., návrhem a výběrem vhodné formy propagace společnosti. Specifikuje firemní kulturu a srovnává teoretické poznatky se skutečností. Výběr formy propagace byl uskutečněn mimo jiné na základě analýzy SWOT.
This thesis deals with assessing the current state of corporate culture as a way to win customer at SYMECO s.r.o., with proposal and selection of appropriate forms of promotion. Specifies the corporate culture, and compares theoretical knowledge with the facts. The choice of form of promotion was carried among others on the basis of a SWOT analysis.
Description
Citation
KADLECOVÁ, P. Firemní kultura jako cesta k získání zákazníka u společnosti Symeco s.r.o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (předseda) JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michaela Beranová, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Prášková (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen)
Date of acceptance
2011-06-21
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO