Využití nástrojů projektového managementu v praxi

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce pojednává o využitím nástrojů projektového managementu v konkrétní společnosti působící v odvětví informačních technologií. Projekt, kterým se práce zabývá, je zaměřený na integraci duplicitních systémů vzniklých na základě sloučení dvou společností za pomoci využití metodiky PRINCE2. Práce je rozdělena do tří částí. V první části jsou popsány teoretické metody a postupy použité pro zpracování práce. Ve druhé části je analyzován současný stav společnosti a výchozí informace k projektu. Práce je zakončena třetí částí, která obsahuje praktické využití metod pro návrh projektu a zhodnocení přínosů pro společnost.
The bachelor’s thesis focuses on the use of project management tools in a specific company operating in the information technology industry. The project addressed by this thesis aims on the integration of duplicate systems resulting from the merger of two companies with the use of the PRINCE2 framework. The thesis is divided into three parts. The first part describes the theoretical methods and techniques used to process the thesis. The second part analyses the current state of the company and the initial information for the project. The thesis concludes with the third part, which contains the practical application of the methods for project design and the evaluation of benefits for the company.
Description
Citation
TOMEK, R. Využití nástrojů projektového managementu v praxi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lenka Širáňová, Ph.D. (člen) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen) Mgr. Milan Křápek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-15
Defence
Otázky oponenta: Zvolil by autor v praxi sám Prince2 nebo by doporučil jinou vhodnější metodiku? Odpovězeno Otázky Komise: doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D.: Uvádíte, že na projektu by pracovalo 42 lidí, znamená to, že by se věnovali pouze tomuto projektu a jak jste k tomuto číslu došel? Odpovězeno Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D.: Kolik etap máte v plánu mít podle prince2? Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO