Finanční analýza jako nástroj investičního rozhodování

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Táto bakalárska práca sa zaoberá hodnotením finančnej situácie spoločnosti TOPOS TOVARNÍKY, a.s. za obdobie 2013-2017. V teoretickej časti sú naznačené finančné ukazovatele podľa vybraných metód finančnej analýzy. Finančné ukazovatele vypočítané v praktickej časti posudzujú finančnú situáciu a zároveň tvoria základ pre zváženie investičnej činnosti spoločnosti.
This bachelor thesis deals with the evaluation of TOPOS TOVARNÍKY, a.s. financial situation for 2013-2017 period. Financial indicators are defined in accordance with selected methods of financial analysis in the theoretical part. Calculated financial indicators assess the financial situation and shape basis for an investment consideration in the practical part.
Description
Citation
ZÁVODSKÝ, M. Finanční analýza jako nástroj investičního rozhodování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Beneš, CSc. (místopředseda) doc. Ing. František Bartes, CSc. (člen) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen) Ing. Nina Bočková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-14
Defence
otázky vedoucího - odpovězeno otázky oponenta - odpovězeno doc. Beneš - Připomínky k analýze odběratelů. O kolik odběratelů se jedná? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO