Podnikatelský záměr

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Předmětem této práce je vytvoření reálného podnikatelského záměru, který bude využit pro rozvoj firmy Hanácké železárny a pérovny, a.s. Práce zahrnuje teoretický popis podnikatelského záměru a jeho obsahu, následuje zhodnocení aktuálního stavu firmy a nakonec je uveden návrh na realizaci podnikatelského záměru v již zmíněné firmě.
The object of this thesis is composition of a realistic entrepreneurial project, which will be used for the development of company Hanácké železárny a pérovny, a.s. This thesis includes theoretical description about business plan and his content, followed analysis of a current situation in the company. Finally, is introduced a suggestion of business plan in the aforementioned company.
Description
Citation
HUBÁLKOVÁ, Z. Podnikatelský záměr [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
doc. Ing. Anna Fedorová, CSc. (předseda) Ing. František Bednář (místopředseda) Ing. Vilma Svojanovská (člen) Mgr. Petr Václavek (člen) Ing. Jaroslav Rompotl (člen)
Date of acceptance
2011-06-20
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO