Testování kybernetické bezpečnosti v prostředí operačních technologií

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Táto práca sa venuje problematike testovania bezpečnosti v prostredí sietí operačných technológií. Teoretická časť je zameraná na zoznámenie sa s prostredím operačných technológií. Analyzovanie súčasného stavu bezpečnosti v sieťach operačných technológií a metodikou penetračného testovania v týchto sieťach. Časť práce sa venuje protokolom, ktoré môžeme nájsť v sieťach operačných technológií. Ich charakteristika, porovnanie, výhody a nevýhody. Teoretická časť je nevyhnutá pre pochopenie praktickej časti práce čím je navrhnutie a implementovanie vhodného prostredia na testovanie a prevedenie bezpečnosti v ICS/SCADA. Testovanie sa orientuje hlavne na problematiku bezpečnosti v prípade protokolu Modbus.
The topic of this work is security testing in connection with operational technology networks. The theoretical part covers description of operational technology, analysis of the current state of security in such networks and the methodology for penetration testing in this context. A section is devoted to protocols relating to said networks, comprising their characteristics, comparison of the same and related advantages and disadvantages. The theoretical part aids comprehension of the practical section, which details design and implementation of a suitable environment for testing and performing security in ICS/SCADA. Therein, emphasis is placed on security issues that pertain to the ModBus protocol.
Description
Citation
KUNA, E. Testování kybernetické bezpečnosti v prostředí operačních technologií [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Radim Burget, Ph.D. (předseda) Ing. Zdeněk Martinásek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Tomáš Caha (člen) Ing. Petr Jedlička (člen) JUDr. Mgr. Jakub Harašta, Ph.D. (člen) Ing. Martin Zukal, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-15
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Otázky: 1. Je dle vás vhodné používat aktivní skenovací nástroje (např. Nmap) při penetračním testování v průmyslových sítích? Odůvodněte vaši odpověď. 2. Proč jste zvolil protokol Modbus? 3. V čem je hlavní přínos tohoto bezpečnostního cvičení? Student obhájil bakalářskou práci s výhradami a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO