Standardizace a harmonizace znalecké metodiky pro potřeby Forenzní ekotechniky: les a dřeviny

but.committeeprof. Ing. Albert Bradáč, DrSc. (předseda) prof. Ing. Jan Čermák, CSc. (člen) prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc. (člen) prof. Ing. Jaroslav Simon, CSc. (člen) Ing. Milan Šmahel, Ph.D. (člen) JUDr. Miroslav Kledus (člen)cs
but.defencecs
but.jazykčeština (Czech)
but.programSoudní inženýrstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorAlexandr, Pavelcs
dc.contributor.authorHolušová, Kateřinacs
dc.contributor.refereePodrázský, Vilémcs
dc.contributor.refereeSimon,, Jaroslavcs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:45:50Z
dc.date.available2019-06-14T11:45:50Z
dc.date.created2012cs
dc.description.abstractV předložené disertační práci je uveden přehled současného stavu řešené problematiky s upřesněním zařazení Forenzní ekotechniky: les a dřeviny do systému forenzních věd ve světě a její popis jako součást speciálních metod soudního inženýrství. Výsledky se zaměřují na návrh standardizovaných a harmonizovaných postupů podle typů znaleckých posudků. Jako další ze stěžejních výsledků práce jsou uvedeny navržené funkční biometrické parametry pro ohodnocování dřevin v rámci Funkční diagnostiky Metody kontaktního ohodnocování rostlinstva (Contact Flora Assessment – „CFA“). Aplikace některých způsobů měření a vybraných funkčních biometrických parametrů jsou uvedeny na příkladech vlastního měření ve vybraných porostech buku lesního v Národní přírodní rezervaci Voděradské bučiny a v Chřibech. Jako obecný doplněk využitelný ve Forenzní ekotechnice: les a dřeviny jsou uvedeny limity Funkční diagnostiky. V další řadě práce obsahuje diskuzi k navrženým standardům a výsledkům vlastního měření. Práce je uzavřena shrnutím výsledků a jejím přínosem.cs
dc.description.abstractIn the presented thesis is an overview of the current state solved the problem, specifying the inclusion of Forensic Ecotechnique: forest and trees into the forensic sciences in the world and its description as part of special methods of forensic engineering. The results focus on the design of standardized and harmonized processes according to the type of expert opinions. As another of the key results of the work are designed functional biometric parameters for evaluating trees in the functional diagnosis of Methods of contact flora assessment (“CFA”). Application of some methods of measurement and selected functional biometric parameters are listed in the examples in the measurement of selected forest stands of beech in the National Nature Reserve Voděradské bučiny and in Chřiby hills. As a general supplement usable in Forensic ecotechnique: forest and trees are given the limits for functional diagnostics. In another series of work includes a discussion on the proposed standards and the measurement results. The work is concluded by summarizing the results and the benefits.en
dc.description.markPcs
dc.identifier.citationHOLUŠOVÁ, K. Standardizace a harmonizace znalecké metodiky pro potřeby Forenzní ekotechniky: les a dřeviny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2012.cs
dc.identifier.other36840cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/16229
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectForenzní ekotechnika: les a dřevinycs
dc.subjectekosystémcs
dc.subjectfunkční diagnostikacs
dc.subjectfunkční biometrické parametrycs
dc.subjectkontaktní ohodnocování rostlinstvacs
dc.subjectměřenícs
dc.subjectstandardizace.cs
dc.subjectForensic ecotechnique: forest and treesen
dc.subjectecosystemsen
dc.subjectfunctional diagnostic methodsen
dc.subjectfunctional biometric parametersen
dc.subjectcontact flora assessmenten
dc.subjectmeasurementen
dc.subjectstandardisation.en
dc.titleStandardizace a harmonizace znalecké metodiky pro potřeby Forenzní ekotechniky: les a dřevinycs
dc.title.alternativeSTANDARDISATION AND HARMONISATION OF EXPERT VALUATION METHODOLOGY FOR THE NEEDS OF FORENSIC ECOTECHNIQUE: FOREST AND TREESen
dc.typeTextcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
dcterms.dateAccepted2012-05-31cs
dcterms.modified2012-06-27-15:28:11cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
sync.item.dbid36840en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.22 23:20:55en
sync.item.modts2021.11.22 22:48:41en
thesis.disciplineSoudní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 6
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
12.4 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
thesis-1.pdf
Size:
339.51 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
thesis-1.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-DDP_STANOVISKO_skolitele.pdf
Size:
256 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-DDP_STANOVISKO_skolitele.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-Posudek prof. Podrazsky.pdf
Size:
2.23 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-Posudek prof. Podrazsky.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-Posudek prof. Simon.pdf
Size:
1.05 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-Posudek prof. Simon.pdf
Collections