Informační bezpečnost ve strojírenství

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou informační bezpečnosti. Příslušnými legislativními požadavky a řadou norem pro informační bezpečnost. Výsledkem práce je aplikování získaných poznatků na společnosti Ferrit s.r.o., kde bylo provedeno zhodnocení a popsání veškerých oblastí informační bezpečnosti a navrhnutí nových poznatků k zlepšení informační bezpečnosti ve společnosti.
This bachelor's thesis deals with the issue of information security, relevant legislative requirements and a number of information security standards. The result of the thesis is the application of the acquired knowledge to a company Ferrit. In Ferrit, all areas of information security were evaluated and described. New findings to improve information security in society were proposed.
Description
Citation
FIALÍK, T. Informační bezpečnost ve strojírenství [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Kvalita, spolehlivost a bezpečnost
Comittee
doc. Ing. Róbert Jankových, CSc. (předseda) doc. Ing. Radek Knoflíček, Dr. (místopředseda) Ing. Jan Pavlík, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Tůma, Ph.D. (člen) Ing. Vendula Sámelová, Ph.D. (člen) Ing. Radim Blecha, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-11
Defence
Prezentace: - Obsah - Cíle práce - Popis současného stave a trendů - Uměla inteligence a blockchain - Hodnocení informační bezpečnosti ve společnosti Ferrit s.r.o. - Rizika a zabezpečení - Interní řešení, školení uživatelů, kybernetické útoky, ochrana a záloha dat - Vlastní závěry a doporučení Student seznámil členy komise s výsledky své práce a odpověděl na otázku oponenta. Otázky členů komise: - Podal jste nějaká doporučení jednaletům doporučení na zlepšení zabezpečení? Student odpověděl na otázku člena komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO