Marketingový mix společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření návrhu na zlepšení marketingového mixu podnikatelského subjektu působícího na trhu služeb. Na základě teoretických poznatků je provedena komplexní analýza marketingového mixu i prostředí, ve kterém se subjekt nachází. Následně jsou vypracována doporučení, jak dosáhnout zlepšení dosavadní situace. Původním záměrem bylo z pracovávat návrh marketingového mixu pro společnost s právní formou s.r.o., ale bohužel odmítla, a tak jsem byla nucena vyhledat jiný subjekt, který by byl ochotný spolupracovat.
The bachelor thesis focuses on creating suggestions regarding improvements of the business entity marketing mix, which operates on the service market. The global analysis of the marketing mix and the economic environment is done based on the theoretical knowledge and followed by the recommendations related to the current situation improvements. The original intention was to process a marketing mix for a limited liability company, but unfortunately, it refused to participate, so I was forced to find another entity willing to cooperate.
Description
Citation
POLOVÁ, S. Marketingový mix společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Luděk Mikulec, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Beneš, CSc. (místopředseda) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (člen) Ing. Nina Bočková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-18
Defence
otázky oponenta: zodpovězeno Ing. Bočková: V práci uvádíte, že trpíte nedostatkem zákazníků, přitom chcete zvyšovat ceny. Vysvětlete. zodpovězeno Ing. Bočková: Uvažovala jste o tom, že byste vedla vlastní evidenci věrných zákazníků? zodpovězeno doc. Beneš: Jak přispíváte ke zviditelnění firmy? zodpovězeno doc. Mikulec: V čem vidíte výhodu oproti konkurenci? zodpovězeno doc. Mikulec: V návrzích máte uvedenou inzerci v tisku. Jakou inzerci myslíte? V jakém tisku? Jak často se reklama bude v tisku objevovat? zodpovězeno doc. Mikulec: Kolik z vašich inzerentů podobně inzeruje? zodpovězeno doc. Mikulec: Máte reklamu uvedenou na stránkách města? zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO