Podvozky závodních automobilů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této bakalářské práce je analýza současných konceptů podvozků závodních okruhových aut. V první části práce je zpracován historický vývoj, charakteristika kol a pneumatik s reprezentací dobře známých produktů. V druhé části je popsán systém odpružení, pružné média a tlumící členy. Systémy odpružení je zde rozdělen na nezávisle a polozávislé zavěšení kol a odpružení pevných náprav. Následující oddíl této práce je zaměřený na standardní kontrolní systémy, jako jsou ABS, ESC a TSC. Závěr přináší rychlé shrnutí této problematiky.
The aim of this bachelor thesis is to analyse contemporary concepts of circuit race car chassis. In the first part of the thesis, the historical evolution is described and then wheels and tires characteristic within some well-known brand products are represented. The second important part includes the suspension systems, springing medium and damping members. The suspension systems are further divided to independent and semi-independent solutions and rigid axle suspensions. The end of this thesis deals with the standard braking control systems, such as ABS, ESC and TCS. The conclusion brings the quick summary of this subject.
Description
Citation
MACHÁČEK, T. Podvozky závodních automobilů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Havlíček, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (člen) doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (člen) Ing. Radim Dundálek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO