Reportovací funkce v prostředí Microsoft SharePoint server

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářské práce pojednává o problematice reportingu, jako jednoho z hlavních zdrojů informací při rozhodování, ať už z pohledu vedení projektů, nebo firmy jako celku. První část práce se zabýva analýzou současného stavu a metodami reportingu postaveného zejména na exportech dat, finálně zpracovaných v prostředí MS Excel. Druhá část pak obsahuje návrh řešení stavající situace za pomoci reportovacích funkcí Business Intellignece, které by měly značně zjednodušit a zefektivnit mnoho činností na projektu.
This Bachelor thesis refer to reporting as the main sources for decision making, from management point of view as well as company as a whole. The first part is analyzing the current situation mainly exporting data and creating reports manually in MS Excel. Second part brings improvement for the current process with using of Business Intelligence features which should make the process easier and efficient.
Description
Citation
KOLMAČKA, P. Reportovací funkce v prostředí Microsoft SharePoint server [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. Petr Dydowicz, Ph.D. (člen) Ing. Vilém Jordán (člen)
Date of acceptance
2012-06-20
Defence
Otázky vedoucího práce – odpovězeno Otázky oponenta práce - odpovězeno Ing. Klčová - Předpokládané náklady na Vámi navrhované řešení? Práce není zarovnána do bloku, - odpovězeno
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO