Použití optických vláken v prostředí s nebezpečím výbuchu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Hlavním cílem této semestrální práce bylo ukázat problematiku použití optických sítí ve výbušném prostředí. Práce je rozdělena do několika základních tématických oblastí, v kterých si popíšeme dělení prostředí podle hrozby nebezpečí, typy ochran optických systémů, typy zkoušení a ověřování optických systémů a hodnocení nebezpečí vznícení. V poslední kapitole je znázorněna metoda a postup, který použijeme při praktické části práce.
The main object of semestral’s thesis was show familiarize with using optical networks in explosive areas. The thesis is divided into several basic thematic areas, in which we describe the divison by environmental threats hazards, types of protections optical systems, types of testing and verification of optical systems and ignition hazard assessment. The last chapter illustrates the method and procedure, which will be used in the practical part.
Description
Citation
MAFKA, M. Použití optických vláken v prostředí s nebezpečím výbuchu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
prof. Ing. Miloslav Filka, CSc. (předseda) Ing. Miroslav Balík, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Martin Kyselák, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Münster, Ph.D. (člen) Ing. Ľuboš Nagy, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-18
Defence
Jaká by byla celková energie ve vlákně u více přenosů realizovaných technologií WDM? Student věděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO