Vytápění panelového domu s alternativní přípravou TV

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem této bakalářské práce je vytápění a příprava teplé vody v bytovém domě v Brně. Objekt má osm nadzemních podlaží a suterén. V každém nadzemním podlaží je pět bytových jednotek. V suterénu se nachází technická místnost se zdrojem tepla, plynovou kaskádovou kotelnou. K vytápění slouží dvoutrubková otopná soustava. Otopnými plochami jsou desková a trubková tělesa. Jako primární zdroj teplé vody slouží plynová kotelna. Jako sekundární zdroj alternativní příprava pomocí solárních bytových stanic. Každý byt disponuje vlastní solární stanicí.
The subject of this thesis is the heating and hot water preparation in the residential house in Brno. object has eight floors and basement. In each floor there are five residential units. In the basement there is a utility room with heating, gas boiler cascade. Used to heat-pipe heating system. Heating surfaces are plate and tubular body. The primary source of hot water is gas boiler. As a secondary source of alternative preparation with solar home stations. Each apartment has its own solar station.
Description
Citation
BÍLEK, M. Vytápění panelového domu s alternativní přípravou TV [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2012-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO